Autoverzekering verzekeringsplicht

Verzekeringsplicht

 Het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is verplicht wanneer u in het bezit bent van een auto, motor, scooter, bromfiets of een ander voertuig wat geregistreerd staat op uw naam.

De RDW controleert dagelijks of een voertuig aan de keuring- of verzekeringsplicht voldoet. Dat gebeurt door een registervergelijking. Daarbij worden de keuring- en de verzekeringsgegevens met het kentekenregister vergeleken. Elk voertuig wordt minstens één keer per jaar voor beide verplichtingen  gecontroleerd (100%-controle). De RDW voert deze opsporingstaak uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is dus heel belangrijk dat u op tijd een verzekering voor uw voertuig aanvraagt. Wanneer u geen WAM verzekering heeft afgesloten voor uw motorrijtuig kan de RDW u een boete opleggen, de boete bedraagt bijna 400,- en wordt verstuurd door het CJIB.

1e brief van het RDW

Voorafgaande aan de boete krijgt de eigenaar van het voertuig een waarschuwingsbrief, deze brief wordt standaard aangemaakt vier weken nadat de eigenaar het voertuig op naam heeft gekregen. Als de eigenaar wel in tussentijd een (auto) verzekering heeft aangevraagd, meldt de maatschappij de auto alsnog aan bij het RDW. Het is wel belangrijk door te geven aan uw verzekeraar dat u een waarschuwingsbrief heeft ontvangen, zodoende kan worden nagetrokken of er wellicht wat fout is gegaan met aanmelden van het kenteken bij het RDW.

2e brief van het RDW

Nadat de waarschuwingsbrief is verzonden krijgt u enige tijd om het voertuig alsnog te verzekeren of de verzekeringsmaatschappij kan het kenteken alsnog aanmelden bij het RDW. Wanneer dit niet gebeurd, krijgt u een 2e brief van het RDW. Hierin geeft het RDW aan dat zij een zgn. artikel 34 verklaring wenst te ontvangen. Had u geen geldige verzekering op de peildatum van het RDW, dan kan de RDW een boete opleggen. Deze bedraagt bijna € 400,-. Heeft u echter wel degelijk uw voertuig op tijd verzekerd, dan zal de verzekeringsmaatschappij een artikel 34 verklaring afgeven. In deze verklaring staat dat u op de bewuste peildatum, die genoemd is in de brief, wel verzekerd was. Heeft u echter uw voertuig nog steeds niet of te laat verzekerd, dan kan de verzekeringsmaatschappij u niet altijd helpen.

Indien het voertuig al langer op naam staat en de verzekering wordt beëindigd of de schorsing van het kenteken loopt af en het voertuig is niet verzekerd dan ontvangt de kentekenhouder geen waarschuwingsbrief maar meteen een brief dat er een boete volgt indien er geen artikel 34 verklaring overlegd kan worden.

Kenteken schorsen

Wanneer er langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van een voertuig op de openbare weg, kan het kenteken online worden geschorst bij de RDW. De houder van het kenteken is tijdens de schorsing vrijgesteld van de WA verzekeringsplicht, hoeft geen wegenbelasting te betalen of het voertuig APK te laten keuren. Schorsing kan volledig online worden geregeld op de website van de RDW. U kunt vervolgens kiezen of u de verzekering wilt opschorten of beëindigen.

De schorsingsperiode geldt voor maximaal een jaar. Enige weken voor afloop van dat jaar kan een eventuele verlenging van de schorsing worden aangevraagd. Anders zal het kenteken automatisch administratief worden geactiveerd door de RDW en heeft u weer verzekeringsplicht.

Home Autoverzekering verzekeringsplicht