• 22 jaar ervaring
  • Leuke medewerkers
  • 9.0
  • Aangesloten bij:

Verzeker je voor:

Home Autoverzekering Verzekeringsplicht

Verzekeringsplicht

Verzekeringsplicht

verzekeringsplicht

Het afsluiten van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is verplicht wanneer je in het bezit bent van een auto, motor, bromfiets of een ander voertuig dat op jouw naam geregistreerd is. Wat houdt de verzekeringsplicht in en wat zijn de consequenties als je een voertuig niet verzekert?

Update 2-1-2024

Nieuwe Aansprakelijkheidswet Motorrijtuigen:

We brengen je graag op de hoogte van een belangrijke wijziging in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), die van kracht is geworden op 23 december 2023. Deze aanpassing heeft betrekking op de verzekeringsplicht van motorrijtuigen en kunnen directe gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking.

Wat verandert er in de WAM?

De vernieuwde Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) brengt een verandering in het begrip “terrein”. Voorheen werd dit omschreven als “een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of voor een zeker aantal personen die het recht hebben daar te komen”. Nu wordt dit vervangen door de term “deelneming met het motorrijtuig aan het verkeer”. Dit betekent simpelweg dat de WAM zich nu richt op het gebruik van het motorrijtuig als vervoermiddel, ongeacht de kenmerken van het voertuig en de locatie waarop het wordt gebruikt, of het nu stilstaat of in beweging is.

Wat betekent dit voor jou?

Je bent nu wettelijk verplicht om een WAM-dekking te hebben voor al de motorrijtuigen die aan deze nieuwe definitie voldoen. Dit zijn ook motorrijtuigen die binnen gebouwen of op eigen terrein worden gebruikt, zoals heftrucks en elektrische palletwagens. Ook buiten een weg waar “verkeer” is geldt de WAM zoals off-road met een 4×4 auto rijden.

Belangrijk om te weten: Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt niet de schade veroorzaakt door motorrijtuigen. Het is noodzakelijk om apart een verzekering met WAM-dekking af te sluiten.

Register controle RDW

Dagelijks voert de RDW controles uit om te verzekeren dat voertuigen voldoen aan zowel de keurings- als de verzekeringsplicht. Deze controles worden uitgevoerd aan de hand van een registervergelijking, waarbij keuring- en verzekeringsgegevens worden vergeleken met het kentekenregister. Elk voertuig ondergaat minstens één keer per jaar een volledige controle (100%-controle). Deze taak wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Waarom is dit belangrijk voor jou?

Het is van essentieel belang dat je tijdig een verzekering aanvraagt voor jouw voertuig. Als je geen WAM-verzekering heeft voor het motorrijtuig, kan de RDW een boete opleggen. Deze boete bedraagt ongeveer €400,- en wordt geïnd door het CJIB.

Hoe gaat dit in zijn werk?

1e Brief van het RDW: Waarschuwing

Voorafgaand aan de boete ontvang je als eigenaar een waarschuwingsbrief, vier weken nadat het voertuig op naam is geregistreerd. Als je in deze periode een verzekering aanvraagt, meldt de verzekeraar het voertuig alsnog aan bij de RDW. Informeer de verzekeraar altijd over de ontvangen waarschuwingsbrief, zodat eventuele problemen met de registratie bij het RDW kunnen worden opgelost.

2e Brief van het RDW: Deadline

Na de waarschuwingsbrief heeft u nog ongeveer twee weken om het voertuig te verzekeren of de verzekeraar kan het kenteken alsnog aanmelden bij het RDW. Bij uitblijvende actie ontvangt u een tweede brief van het RDW. Hierin wordt aangegeven dat het RDW een zogenaamde “artikel 34-verklaring” wenst te ontvangen. Als er op de peildatum geen geldige verzekering was, kan de RDW een boete opleggen. Als het voertuig wel verzekerd was, geeft de verzekeringsmaatschappij een artikel 34-verklaring af.

Let op bij beëindiging van de verzekering:

Als het voertuig al langer op naam staat en de verzekering wordt beëindigd of de schorsing van het kenteken loopt af zonder verzekering, ontvangt de kentekenhouder geen waarschuwingsbrief maar meteen een aankondiging van een boete, tenzij een artikel 34-verklaring kan worden overlegd.

Kenteken schorsen: Optie voor inactieve voertuigen

Wanneer een voertuig gedurende langere tijd niet op de openbare weg wordt gebruikt, kan het kenteken online worden geschorst bij de RDW. Tijdens de schorsingsperiode is de houder vrijgesteld van de WA-verzekeringsplicht, hoeft geen wegenbelasting te betalen en het voertuig hoeft niet APK-gekeurd te zijn. Schorsing kan eenvoudig online worden geregeld via de RDW-website. De schorsingsperiode duurt maximaal een jaar, en enkele weken voor afloop kan een verlenging worden aangevraagd. Anders wordt het kenteken automatisch geactiveerd door de RDW, met hernieuwde verzekeringsplicht als gevolg.