• 20 jaar ervaring
  • Leuke medewerkers
  • 9.0
  • Aangesloten bij:

Verzeker je voor:

Home Autoverzekering Autoverzekering verzekeringsplicht

Autoverzekering verzekeringsplicht

Verzekeringsplicht

verzekeringsplicht

Het afsluiten van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is verplicht wanneer je in het bezit bent van een auto, motor, bromfiets of een ander voertuig die geregistreerd is op jouw naam. Wat houdt de verzekeringsplicht in en wat gebeurt er als je een voertuig niet verzekert?

Register controle

De RDW controleert dagelijks of een voertuig aan de keuring- of verzekeringsplicht voldoet. Dat gebeurt door een registervergelijking. Daarbij worden de keuring- en de verzekeringsgegevens met het kentekenregister vergeleken. Elk voertuig wordt minstens één keer per jaar voor beide verplichtingen gecontroleerd (100%-controle). De RDW voert deze opsporingstaak uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is dus erg belangrijk dat je op tijd een verzekering voor het voertuig aanvraagt. Wanneer je geen WAM verzekering hebt afgesloten voor je motorrijtuig kan de RDW een boete opleggen, de boete bedraagt rond de € 400,- en wordt verstuurd door het CJIB.

1e brief van het RDW

Voorafgaande aan de boete krijgt de eigenaar van het voertuig een waarschuwingsbrief, deze brief krijgt de eigenaar 4 weken nadat het voertuig op naam is gekomen. Als de eigenaar in de tussentijd een motorrijtuigverzekering heeft aangevraagd, meldt de verzekeraar de auto, motor of ander voertuig alsnog aan bij het RDW. Geef altijd door aan de verzekeraar dat je een waarschuwingsbrief heeft ontvangen. De verzekeraar kan dan controleren of er wat fout is gegaan met het aanmelden van het kenteken bij het RDW.

2e brief van het RDW

Nadat de waarschuwingsbrief is verzonden heb je nog ongeveer 2 weken tijd om het voertuig alsnog te verzekeren of de verzekeringsmaatschappij kan het kenteken alsnog aanmelden bij het RDW. Wanneer dit uitblijft dan krijg je een 2e brief van het RDW. Hierin geeft het RDW aan dat zij een zgn. artikel 34 verklaring wenst te ontvangen. Was er geen geldige verzekering op de peildatum van het RDW, dan kan de RDW een boete opleggen. Heb je het voertuig wel op de peildatum verzekerd, dan zal de verzekeringsmaatschappij een artikel 34 verklaring afgeven. In deze verklaring staat dat je op de bewuste peildatum, die genoemd is in de brief, wel verzekerd was. Heb je het voertuig dan nog steeds niet verzekerd, dan kan de verzekeringsmaatschappij meestal geen verklaring afgeven.

Indien het voertuig al langer op naam staat en de verzekering wordt beëindigd of de schorsing van het kenteken loopt af en het voertuig is op dat moment niet verzekerd dan ontvangt de kentekenhouder geen waarschuwingsbrief maar meteen een brief dat er een boete volgt indien er geen artikel 34 verklaring overlegd kan worden.

Kenteken schorsen

Wanneer er langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van een voertuig op de openbare weg, kan het kenteken online worden geschorst bij de RDW. De houder van het kenteken is tijdens de schorsing vrijgesteld van de WA verzekeringsplicht, hoeft geen wegenbelasting te betalen of het voertuig APK te laten keuren. Schorsing kan volledig online worden geregeld op de website van de RDW. Je kunt daarna kiezen of je de verzekering wilt opschorten of beëindigen.

De schorsingsperiode geldt voor maximaal een jaar. Enige weken voor afloop van dat jaar kan een eventuele verlenging van de schorsing worden aangevraagd. Anders zal het kenteken automatisch administratief worden geactiveerd door de RDW en heeft u weer verzekeringsplicht.