• 20 jaar ervaring
  • Leuke medewerkers
  • 9.1
  • Aangesloten bij:

Verzeker je voor:

Home Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Veenstra & de Jong Assurantiën voert geen beloningsbeleid die eventueel zou aanmoedigen tot het nemen van meer risico’s dan aanvaardbaar is. Dat betekent dat onze medewerkers geen variabele beloning krijgen voor het afsluiten van verzekeringen en aantrekken van nieuwe klanten. Dit draagt bij aan de doeltreffendheid van onze risicobeheersing- en controlesysteem. Daardoor is er geen extra risico van een onzorgvuldige behandeling van onze klanten.

Wij hebben momenteel geen variabel beloningsbeleid. Mocht er in de toekomst een beloningsbeleid worden ingesteld dan zullen wij dat met inachtneming van Hoofdstuk 1:117 en 1:119 van de Wet op het financieel toezicht. Het beleid zal dan worden geëvalueerd en getoetst aan de wet- en regelgeving. Deze pagina zal dan worden aangepast.

Het eventuele toekomstige beloningsbeleid zal dan alleen gelden om de motivatie en betrokkenheid te vergroten. Dit zal alleen mogelijk kunnen zijn voor managementfuncties en commerciële functies. De variabele beloning zal nooit hoger zijn dan zoals vastgesteld in artikel 1:121 van de Wet op het financieel toezicht.

Veenstra & de Jong heeft géén bestuurders of medewerkers die een totale jaarlijkse beloning ontvangen ter hoogte van het bedrag zoals vastgesteld in artikel 1:120 lid 2 sub a van de Wet op het financieel toezicht.