• 22 jaar ervaring
  • Leuke medewerkers
  • 9.0
  • Aangesloten bij:

Verzeker je voor:

Home Disclaimer

Disclaimer

Door de website te gebruiken stemt u in met onderstaande disclaimer.

Veenstra & de Jong Assurantiën draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Wij spannen ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de diensten die wij aanbieden. De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Veenstra & de Jong Assurantiën probeert de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks dit kunnen we de volledigheid, juistheid en foutloosheid van deze informatie niet garanderen. Evenmin kan Veenstra & de Jong Assurantiën een foutloze werking van deze website garanderen.

Veenstra & de Jong Assurantiën kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, dan wel door storingen aan de website. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

E-mails

Veenstra & de Jong Assurantiën geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op door Veenstra & de Jong Assurantiën verzonden e-mails is onze e-mail disclaimer van toepassing die u hieronder vindt. Op uw verzekeringsovereenkomst zijn de geldende verzekeringsvoorwaarden, reglementen en protocollen van toepassing. Bij afwijking tussen gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Veenstra & de Jong Assurantiën behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Andersom kunnen websites van derden een hyperlink naar onze website bevatten.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, activiteiten en privacy aspecten van deze websites van derden waarnaar in links wordt verwezen naar Veenstra & de Jong Assurantiën of die verwijzen naar deze site. Veenstra & de Jong Assurantiën wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor de inhoud, activiteiten en privacyaspecten van deze websites uitdrukkelijk af.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om op onze website vermelde informatie verder te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veenstra & de Jong Assurantiën. Uitzondering hierop vormt downloaden van beschikbaar gestelde informatie zoals brochures, en verzekeringsvoorwaarden, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Klik hier voor uitleg Cookies

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid op basis van art. 1:117 , 1:119 en 1:120 leest u hier.

E-mail disclaimer

De informatie in het e-mailbericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien het e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mail bericht te retourneren aan ons en het bericht en mogelijke duplicaten te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande toestemming van Veenstra & de Jong Assurantiën, niet toegestaan en kan leiden tot aansprakelijkheid. Wij kunnen de veiligheid van elektronische communicatie niet garanderen. Daarom sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele negatieve gevolgen van het gebruik van elektronische communicatie, inclusief maar niet beperkt tot schade ten gevolge van de onvolledige overbrenging van de inhoud evenals vertraging in de verzending van de e-mail. De tekst van de verzonden e-mail is leidend.

The information contained in this message including attachment(s), is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to us and destroy all copies. Disclosure, copying, distributing this information to third parties without the prior permission of Veenstra & de Jong Assurantiën is not allowed and may lead to liability. We  cannot guarantee the security of electronic communication and we exclude liability for any negative consequence of the use of electronic communication, including but not limited to, damage as a result of in or non-complete delivery or delay in delivery of any e-mail. The text of the e-mail as sent is decisive.