Voorwaarden

 

Porsche klassieker tarief : Porsche is 8 jaar of ouder

WA dekking

WA dekking is de basis voor de Porsche klassiekerverzekering. Met de WA verzekering bent u verzekerd voor schade aan derden. Deze verzekering is uit te breiden met o.a. schadeverzekerden inzittenden en rechtstbijstandsverzekering.

Beperkt casco of Volledig casco

Indien u kiest voor een WA + beperkt casco of WA + volledig casco verzekering dient er een taxatierapport door een erkend FEHAC taxateur ingestuurd te worden, dit taxatierapport is 3 jaar geldig. Het taxatierapport moet binnen 2 maanden na aanvang van de Porsche verzekering aangeleverd te worden om de vaste waarde te kunnen garanderen. Het taxatierapport mag bij aanvang niet ouder zijn dan 6 maanden. Het taxatierapport moet voldoen aan de eisen die de FEHAC aan een taxatierapport stelt. Het rapport dient te zijn opgemaakt door een registertaxateur aangesloten bij de FEHAC. De taxateur wordt door de verzekerde ingeschakeld en betaald. Zie voor een actuele lijst van erkende taxateurs op:  erkende taxateurs

Voor uitbreiding van de dekking naar beperkt of volledig casco moet de Porsche beschikken over een SCM 3 goedgekeurd alarmsysteem of SCM 1 goedgekeurd alarmsysteem in combinatie met de nachtclausule* (nachtstalling) aanwezig te zijn.

*nachtclausule: de Porsche dient tussen 20:00 uur ’s avonds en 8:00 uur ’s ochtends binnen te staan.

Voorwaarden-porsche-klassieker

Porsche verzekering : Porsche is jonger dan 8 jaar oud

Zorgeloos genieten van uw Porsche is heel belangrijk en geeft u een goed gevoel. Uw Porsche verzekeren? Daar houden wij bij Veenstra & de Jong Assurantiën rekening mee. Weten dat uw trotse bezit goed verzekerd is, brengt rust en vertrouwen. Dat geeft u een veilig gevoel waardoor u nog intenser van uw Porsche kunt genieten.

Voor uitbreiding van de dekking naar volledig casco moet de Porsche beschikken over een SCM goedgekeurd alarmsysteem, welk alarmklasse aanwezig moet zijn kunt u bij ons opvragen door middel van een offerteaanvraag.

Voorwaarden-porsche

Premieberekening Porsche verzekering

Aanvragen Porscheverzekering

… lees minder.
Lees meer…