• 20 jaar ervaring
  • Leuke medewerkers
  • 9.0
  • Aangesloten bij:

Verzeker je voor:

Home Privacystatement

Privacystatement

Ons verzekeringskantoor heeft te maken met vertrouwelijke gegevens. Het is erg belangrijk dat er zorgvuldig en goed met gegevens van klanten wordt omgegaan. Ieder assurantiekantoor is verplicht kenbaar te maken hoe het bedrijf omgaat met vertrouwelijke gegevens. Klantgegevens dienen zo zorgvuldig en veilig mogelijk behandelend te worden en niet langer bewaard te worden dan nodig is.

Als je via één van onze websites een offerteverzoek doet of een aanvraag voor een verzekering dan zijn er persoonlijke gegevens nodig om een goede berekening te kunnen maken. Vooral als er nog geen persoonlijk contact is geweest, is het soms lastig om zomaar je gegevens zoals telefoonnummer, postcode, leeftijd enz. op een website in te vullen. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Aanvragen van informatie, offertes en aanvragen

Je (persoonlijke) gegevens hebben we nodig voor het aanvragen van informatie, offertes en het aanvragen van een verzekering. We bewaren je gegevens alleen als het nodig is. Jouw contactgegevens zijn ook nodig om contact met je op te nemen naar aanleiding van een offerte en voor het afhandelen van een aangevraagde verzekering. Ook voor het wijzigen of beëindigen van een verzekering en voor het goed begeleiden/afhandelen van schade hebben we je gegevens nodig. Dit geldt alleen voor verzekeringen waarvoor we tussenpersoon zijn.

Gesprekken vastleggen

Als je met ons belt dan wordt het gesprek opgenomen, het gesprek wordt vervolgens 30 dagen bewaart en daarna automatisch verwijderd. Indien er telefonisch een verzekering tot stand wordt gebracht, bewaren we het telefoongesprek in het vertrouwelijk dossier van onze cliënt. Dit is nodig om te bijvoorbeeld bij fraude aan te kunnen tonen dat we alle vragen hebben doorgenomen en dat er duidelijk een overeenkomst tot stand is gekomen.

Veenstra & de Jong Assurantiën maakt gebruik van Secure Socket Layer (SSL). Dit is een databeveiligingstechniek die er voor zorgt dat alle gegevens versleuteld worden verzonden. Een SSL-verbinding is actief wanneer je een slotje ziet in de adresbalk van de browser. Op onze website kan je links naar andere websites aantreffen. We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze organisaties met jouw gegevens. Bekijk hiervoor het privacystatement van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens

Veenstra & de Jong Assurantiën B.V. garandeert je dat we alle zorgvuldigheid betrachten en met jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig om gaan. We geven ze niet aan anderen, behalve aan financiële instellingen waarvan je informatie, een offerte of een aanvraag via ons hebt aangevraagd. Verzekeraars kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, je gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeraars. Dit gebeurt door Stichting CIS. Op deze manier willen verzekeraars en volmachtorganisaties risico’s beheersbaar maken en fraude tegengaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

Veenstra & de Jong Assurantiën BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan.

Wil je meer weten over het cookies gebruik van Veenstra & de Jong Assurantiën? klik dan hier

Klachten / Vragen

Voor klachten of vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen:

Contactgegevens

klacht indienen

Wijzigingen

Wij behouden het recht wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement.

Disclaimer